Werving

Het koor groeit weer, er komen  af en toe nieuwe mensen bij. Dat is een heerlijk gevoel en bewijst dat we op de goede weg zijn. Juist nu is het een goed moment om mee te komen doen: er is een uitstekende dirigent en ook een nieuw repertoire.
 
"Maar ik kan geen noot lezen” of “Ik heb nog nooit gezongen buiten de badkamer” zijn veel gehoorde argumenten om niet te komen.
Maar............ het eerste is niet nodig en voor het tweede geldt: Dat wordt dan eens hoog tijd.

Tot maandagavond tussen 19.30- en 21.30 uur in de “Couburg” in Koudekerke.
U wordt verwacht.

Info: Hans de Kuijper, 0118 629393 / www.te-quiero.nl